info@yenideneczacilik.com

Başkanın Mesajı

Değerli meslektaşım,
İstanbul Eczacı Odası yönetimleri yıllardır, çağın getirdiği
gelişmelerin gerisinde kalmışlardır. Oda yönetimlerinin bu
pasifliği ve tutuk yaklaşımı mesleğimizin yaşadığı sorunların en
önemli sebebidir.

 • Günü yakalamak lafla olacak bir şey değildir. Günü ancak
  doğru anlayış ve çalışkanlıkla yakalayabiliriz.
 • Günü yakalamak,
  Bilimsel gelişmelerin ışığında yürümektir. İlaç ve eczacılık
  alanındaki bilimsel gelişmeleri en iyi takip etmesi gereken
  İstanbul Eczacı Odası’dır. Meslektaşlarını bilimsel gelişmelere
  hazırlamak için üniversitelerle çok yakın iş birliği içinde sürekli
  üreten bir yönetim olmak zorundayız.
 • Günü yakalamak,
  Toplumsal algıyı iyi yönetmektir. Yazılı deklarasyonlarla etkili
  olma dönemi geçmiştir. İstanbul Eczacı Odası iletişim kanallarını ustaca kullanan bir yönetime sahip olmalıdır. Sektörün
  tüm paydaşlarına ve kamu yöneticilerine yol gösterecek
  fikirleri geliştirmek, çözüm ve projeler üretmek bizim işimiz
  olmalıdır. Toplumda eczacıların saygınlığını yeniden
  yerleştirmek için sosyal sorumluluk projeleri ve halkla ilişkiler
  çalışmaları profesyonelce yürütülmelidir.
 • Günü yakalamak,
  Adil, şeffaf, hesap verebilen, katılımcılığı sağlayabilen bir
  yönetim sistemi geliştirebilmektir. İstanbul Eczacı Odası
  Yönetimi tüm imkânlarını meslektaşlarına adil ve şeaf olarak
  sunmalı, talep etmeye gerek bırakmadan hizmeti meslektaşlarının ayağına götürerek kolaylaştırmalıdır. Herkesin yaşam
  tarzlarına saygılı olabilmeli, meslektaşlarında “Benim Eczacı
  Odam” algısını yerleştirebilmelidir.
 • Günü yakalamak,
  Dijital teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktır. Dijital alanın bu
  kadar geliştiği bir ortamda hizmetler, iletişim, halkla ilişkiler
  alanında dijital imkânlardan yeterince istifade edememek
  yönetimde geri kalmaktır.
 • Günü yakalamak,
  Meslektaşlarının ve ailelerinin sosyal kimliklerinin gelişimine
  katkı yapmaktır. Toplumla iç içe meslekler arasında en eğitimli
  insanlar olan biz eczacıların toplumsal kültür ve sosyal kişilik
  olarak da donanımlarımızı geliştirmemiz için oda
  yönetimimizin yapabileceği birçok faaliyet vardır. Bu amaçla
  sanat, spor, kültür faaliyetleri zamanın gerekleri doğrultusunda
  çeşitlendirilmelidir.
 • Değerli meslektaşlarım,
  Projeleri geliştirmekten daha önemlisi projelerin nasıl hayata
  geçirileceğidir. Projelerimizin hayata geçmesi için gerekli bilgi,
  birikim, azim, kararlılık ve stratejik yaklaşıma sahibiz.
  Sorunlarımızın çoğu, sektörün diğer paydaşlarının adım
  atmasıyla çözülecek sorunlardır. Basın açıklaması, yazılı
  beyanlarla yetinmeyip, kamu ve sektörün tüm bileşenleriyle
  sağlıklı iletişim kurarak, ısrarlı takip, dinamik bir enformasyonla
  kendimizi sektör bileşenlerine ve topluma iyi anlatacağız,
  haklarımızı almak için stratejik ve yoğun bir çaba içerisinde
  olacağız.
 • Yeniden eczacılık platformu olarak, oda yönetimine geldiğimiz
  takdirde, hazırladığımız projeler, genç ve dinamik kadromuz,
  şeffaf yönetim anlayışı ve sizlerin katılımcılığıyla, mesleğimizi iki
  yılda çok ileri noktalara taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz.

Saygılarımla.

Ecz. Mürşit Koçtürk
Yeniden Eczacılık Platformu Başkanı