info@yenideneczacilik.com

Misyonumuz

Mesleğimizin sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan bir oda yönetimi olmak ve eczacılığı toplumdaki hak ettiği saygınlığa yeniden kavuşturmaktır

Vizyonumuz

Sektörün bütün paydaşları ile iletişime açık, teknolojik imkânları iyi kullanan, ayrıştırmayan-bütünleştiren, eczacılık sorunlarını çözecek ve eczacının toplumdaki saygınlığını en yükseklere çıkaracak çalışmalara öncelik veren, çalışkan ve dinamik bir yönetim sergilemektir

Benim Eczacı Odam,
Benim Geleceğim...

Yeniden Eczacılık Platformu Mesleğimizin Dinamik Gücü Olacak

Değerli meslektaşlarım,

İki yıl önceki İstanbul Eczacı Odası seçimlerinde Yeniden Eczacılık Platformu olarak projelerimiz ve dinamik kadromuzla yönetime aday olmuştuk. Sizlerin gerek çalışmalarımıza ve projelerimize gösterdiğiniz ilgi, gerekse seçimlerde verdiğiniz destek mesleğimizin gelişimi ve sorunlarımızın çözümü için Yeniden Eczacılık Platformun önemli bir boşluğu doldurmaya aday olduğunu göstermiştir.

Değerli meslektaşlarım,

Türkiye’de eczacılık mesleğinin temsilinde yeni bir vizyona ihtiyacımız var.

Bilimsel gelişmeler, ülke şartları ve piyasa koşullarını dikkate alarak, kamu yönetimi, ilaç sektörü ve üniversitelerin, eczacılık mesleğinin gelişimi için aynı doğrultuda koordine olması, önümüzdeki dönemin en önemli vizyonu olmalıdır. Bu koordinasyonu sağlayacak olan meslek örgütlerimizdir ve bu vizyon ancak önyargılardan uzak, sektörün bütün paydaşları ile iletişime açık, ideolojik yaklaşımlara tevessül etmeyen, çalışkan ve dinamik kadroların başarabileceği bir iştir.

Bütüncül değerlendirdiğimizde eczacılık mesleğinin zor dönemlerinden birini hep birlikte yaşadığımızı söyleyebiliriz. Olumsuz şartların gelişmesinde piyasa şartlarının baskısı ve kamunun sınırlamaları mazeret olarak gösterilemez. Meslek örgütlerinin tutarsız ve yetersiz uygulamalarının, sektörümüzün yaşadığı olumsuzluklarda yüksek oranda payı vardır.

Israrla ifade etmek istiyoruz; İstanbul eczacı odasını yönetmek meslektaşlarının ödediği aidatları yönetmekten ibaret olamaz. Bu iletişim çağında stratejik bir yaklaşım sergilemeyen yönetimlerin başarı şansı yoktur.

Yeniden Eczacılık Platformu sektörün gidişatını iyi okuyabilen dinamik bir kadroya sahiptir. Sektör bileşenleri ile uzlaşıcı bir diyalog içerisinde, eczacı sivil toplum kuruluşlarını en önemli gücü olarak gören ve onlarla sürekli istişare eden, eczacı meclisleri ile potansiyel gücünü harekete geçirerek kendisini topluma iyi anlatabilen bir oda yönetimine çok ihtiyacımız var. Yeniden Eczacılık Platformu olarak sizlere bu yüksek düzey yaklaşımları vaat ediyoruz.

Eylül ayında yapılacak İstanbul Eczacı Odası seçimlerinde yine projelerimiz ve dinamik kadromuzla oylarınıza talip olacağız. Desteğinizle mesleğimizi çok ilerilere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz.

Saygılarımla.

Ecz. Mürşit Koçtürk
Yeniden Eczacılık Platformu Başkanı