info@yenideneczacilik.com
Yeniden Eczacılık Platformu > Business > SÜREKLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR, YENİLİKÇİ EĞİTİMLER VE UYGULANABİLİR EĞİTİM MODELLERİ

SÜREKLİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR, YENİLİKÇİ EĞİTİMLER VE UYGULANABİLİR EĞİTİM MODELLERİ

Eczacılık dünyanın en eski bilim dallarından biridir ve eczacılar bilim
insanlarıdır. Bir bilim insanının, öğrenmeyi ve merak etmeyi okuldan
sonra bir kenara bırakması düşünülemez. Odamızın yaptığı eğitimlerin daha kapsayıcı, güncel ve ulaşılabilir olması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Mesleki eğitimleri ve işletme yönetimine dair
eğitimleri nitelikli hale getireceğiz.

SÜREKLI,-SÜRDÜRÜLEBILIR,-YENILIKÇI-EGITIMLER

Bunun için;
• Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle yapacağımız ortak projelerle
mesleki eğitimlerin düzenli ve ulaşılabilir olmasını sağlayacağız.
• Meslektaşlarımızın ve eczane personellerinin kişisel gelişim,
iletişim, ürün yönetimi eğitimlerini sertikalı olarak gerçekleştirerek ilaç ve sağlık ürünleri hizmet kalitesinin yükselmesine katkı
sağlayacağız.
• Online eğitimlerin yanı sıra bölge bazlı eğitimlerle, eğitimleri
meslektaşlarımızın ayağına taşıyacağız.
• Eğitim veren eczacılar
Bir yandan sürekli eğitim almaya devam ederken diğer yandan
isteyen meslektaşlarımızın sağlık okur-yazarlığı sertikası almasını
sağlayacak, eczane içinde, halk eğitimi merkezlerinde ve
okullarda meslektaşlarımızın sağlık eğitimi vermesini sağlayacağız. Bu eğitimleri veren meslektaşlarımızın ek gelir elde
edilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması için ısrarcı
olacağız.
• Rehber eczanem uygulamasını daha da geliştirerek yaygınlaştıracağız. Rehber eczanem uygulamasının çok doğru bir
uygulama olduğu kanaatindeyiz ancak pratik uygulamasının
yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Daha kaliteli hizmet, topluma
daha çok değer kazandırmak ve daha çok meslek hakkı elde
etmek için bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.
• İşletme yönetimi eğitimleri
Meslektaşlarımızın sertikalı işletme yönetimi eğitimi almasını
organize edeceğiz.
• Yüksek lisans ve doktora eğitiminde toplu organizasyon
Üniversitelerle yapacağımız anlaşmalar ve sponsor çalışmalarıyla,
isteyen meslektaşlarımızın, çok uygun şartlarda, zaman ve mekan
planlaması yaparak, yüksek lisans ve doktora eğitimi almalarını
sağlayacağız.
• Teknisyen eğitimlerinin düzenli olarak yapılmasını koordine
edeceğiz.