info@yenideneczacilik.com
Yeniden Eczacılık Platformu > Business > DİĞER ODA HİZMETLERİ

DİĞER ODA HİZMETLERİ

Oda hizmetlerinin etkinliğini arttırmak için bir dizi düzenleyici tedbirler alacağız.

DIGER-ODA-HIZMETLERI

Daha nitelikli oda hizmetleri için;
• Oda merkezinde yeterli sayıda eczacı istihdamı sağlayarak
meslektaşlarımıza sunacağımız danışmanlık hizmetlerini
arttıracağız. SUT ile ilgili sorulara daha hızlı cevap verecek şekilde
soru cevap hattını güçlendirerek online destekli hale getireceğiz.
• Yeni eczane açacak genç meslektaşlarımıza eczane açılması
işlemleri hakkında kurumsal danışmanlık desteği sağlayacağız.
• Yeni projelere fırsat tanımak amacıyla “Üreten Eczacı
Komisyonu” kuracağız. Eczacıların girişimciliğini destekleyeceğiz.
Eczacıların yaptığı girişimlerin önünü açmak için danışmanlık
almalarında aracı olacağız.
• Odamızın eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerinden meslektaşlarımızın eşit olarak yararlanmasını sağlayacağız.
•“Oda İstihdam Bürosu” nu kurarak personel bulma konusunda
meslektaşlarımıza destek vereceğiz, eğitimli teknisyen havuzu
oluşturacağız. Teknisyenlik okulu mezunlarının eczanelere
uyumu için gerekli çalışmaları yapacağız.
• SGK reçetelerinin teslim edilmesini oda olarak ücretsiz yerine
getireceğiz.
• Meslektaşlarımızın İŞKUR ve KOSGEB desteklerinden en üst
düzeyde yararlanabilmesini sağlayacağız.
• Mesleğimizin saygınlığı ve geleceği açısından olduğu kadar
halk sağlığı açısından da çok büyük tehlike arz eden muvazaa ile
en etkin şekilde mücadele edilmelidir. Zincir eczane adımlarının
önüne geçilmelidir. Muvazaa ile etkin mücadele içinde olacağız
ve zincir eczane girişimlerine fırsat vermeyeceğiz.

• Sıralı dağıtım kotalarının bölge farklılıklarının dikkate alınarak
belirlenmesini sağlayacağız.
• Protokol imzalanma süreçlerinde üyelerimizin de görüşlerini
alarak odamızın görüş ve taleplerini etkin bir şekilde ilgili
yetkililere ulaştıracağız. Meslektaşlarımızın protokolün 5.3.2 ve
5.3.5 maddelerine dayanılarak haksız ceza almamaları için gerekli
revizyonları talep edeceğiz.