info@yenideneczacilik.com
Yeniden Eczacılık Platformu > Researches > ECZACININ EKONOMİK KAZANIMLARI

ECZACININ EKONOMİK KAZANIMLARI

Eczane ekonomilerinin istenilen düzeye ulaşması; işletme
faaliyetlerinin rehabilitesi, eczanede sunulan sağlık ürünlerinin
yelpazesinin genişlemesi ve ilaç bütçesinden eczacıların hak ettiği
payı almasıyla mümkün olacaktır.

ECZACININ-EKONOMIK-KAZANIMLARI

Eczane ekonomilerini güçlendirmek için;
• Ülkemizdeki yıllık 30 Milyar TL’lik toplam ilaç harcamalarından
eczaneler, bu günkü şartlarda, toplamda 1 Milyar TL daha fazla
pay almalıdır. Bu pay eczane ekonomilerini önemli düzeyde
rahatlatacak ve eczaneler çok daha iyi hizmet üreteceklerdir.
Sektörün diğer paydaşları olan ilaç firmaları ve ecza depoları,
kamunun da desteği ile bu payı eczanelere kaydırabilirler. Bu
sayede sektörün elde edeceği kazanımları diğer sektör
paydaşlarına iyi anlatmamız gerekiyor.
• İlaç dışı ürün pazarında eczanelerimiz sürekli kayıp yaşamaktadır. Sektörün paydaşı üreticilerle savaşarak bu sorunu
çözemeyiz. Firmalarla karşılıklı işbirliği ile eczanede sunulan
ürünlerin ve hizmetlerin niteliklerini geliştirerek birçok ilaç dışı
sağlık ürününü eczanelerimize kazandırabileceğimize inanıyoruz.
Ecza depoları bu konuda en önemli paydaşımız olmalıdır.
• Eczane işletme yönetimlerine sağlayacağımız kurumsal
danışmanlık ile eczanelerimizin daha verimli işletilmesine destek
olacağız.
• GBTÜ komisyonu kuracağız.
Önümüzdeki süreçte en önemli kazanımlarımızdan birisi bitkisel
ürünler olacaktır. Bitkisel sağlık ürünlerinin eczanelerimizde daha
fazla yer alması için bir dizi stratejik faaliyet yürüteceğiz. Bitkisel
ürünlerin Sağlık Bakanlığından ruhsatlanması için en önemli
adım, mevcut olan (GBTÜ) Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin
sayısının artmasıdır. Bunun için gerekli altyapının oluşmasına
yönelik firmalarla stratejik toplantı ve çalışmalar yapacağız.
Konuyu sürekli kamuoyunda gündem yaparak ülkemiz için de
hayati önem taşıyan Tıbbi-Aromatik Bitkilerin ve Geleneksel
Bitkisel Tıbbi Ürünlerin gelişmesi için inisiyatif alacağız.
• Eczaneler arası toplu ilaç takasının önündeki engellerin
kaldırılması için gerekli teknik çalışmaları ve girişimleri yapacağız.
• Kamu kurum iskontusu İle ilgili sorunlarda eczacıların sorumluluğunun olmaması için gerekli girişimleri yapacağız.
• Haftalık fiyat düşüşlerinin 15 gün önceden bildirilmesi ve
depolara iadesi için gerekli girişimleri yapacağız.
• SGK’ya yapılacak kurum iskontosu sadece kurum ciroları baz
alınarak belirlenmelidir. Başta nakit satışlar olmak üzere kurum
dışı satışlar iskonto oranının belirlenmesinde değerlendirme
dışında bırakılmalıdır. Eczanesine ilave yatırım yapan meslektaşlarımız cezalandırılmamalıdır. Kurum iskontolarının sadece
kuruma kesilen fatura bedelleri üzerinden hesaplanması için
gerekli girişimleri yapacağız.
• SGK ile ortak majistral tarife hazırlanması ve majistral tarife
fiyatlarının güncellenmesi için çalışma yapacağız.
• Yurt dışı ilaç kategorisindeki ilaçların eczaneler üzerinden sıralı
dağıtımla hastaya ulaştırılması için gereken çalışmaları yapacağız.
• Eczanelerin elektrik, telefon, internet, yakıt gibi sabit gider
kalemlerine yönelik, ilgili firmalarla ortak anlaşmalar gerçekleştirerek, indirim sağlayacağız.
• Üyelerimize ait “Eczacı Kartı” çıkartarak anlaşma yaptığımız
kurum ve mağazalardan meslektaşlarımızın indirimli alışveriş
yapmasını sağlayacağız