info@yenideneczacilik.com
Yeniden Eczacılık Platformu > Business > YENI MEZUN ECZACILARIN ISTIHDAMI

YENI MEZUN ECZACILARIN ISTIHDAMI

Önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi istihdam sorunudur. Bu
sorun birkaç girişimle çözülebilecek bir sorun değildir. En önemli
görevimiz istihdam sorununu çözecek doğru yaklaşımlar ile kendimizi topluma iyi anlatmak olacaktır.

8c602b92-b275-4be0-bda8-aed4906ecd43

stihdam sorununu çözmek için;
• Zorunlu değil, gönüllü yardımcı eczacılık.
Zorunlu yardımcı eczacılık kaldırılmalıdır. Yerine eczacı istihdam
eden eczanelere sağlanacak sigorta ve maaş desteği ile eczacı
istihdamı cazip hale getirilmelidir.
• Sektörün diğer paydaşı olan müesseselerde eczacı istihdamı
arttırılmalıdır.
İlaç firmaları ve ecza depolarında eczacı istihdamını engelleyen
nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstereceğiz. Sektörün
eczacı istihdamına karşı olan çekincelerini gidereceğiz.
Kamu ve özel hastanelerde klinik eczacı istihdamının arttırılması
için gerekli yasal ve alt yapı düzenlemesi için girişimlerde
bulunacağız.
• Eczacılık fakültesi kontenjanlarının azaltılması.
Bu sorun yeni ifadeyle iyi bir PR çalışmasıyla çözülebilecek bir
sorundur. Çünkü bu sorun global bir sorundur. Bu konuda iddialı
cümleler kullanmak zordur. Sorunun çözümünün ülke yöneticilerini ikna etmekten geçtiğinin farkındayız. Sorunun çözülmesi için
hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Eczacılar olarak topluma
kazandırdığımız değeri iyi anlatıp bu sorunun çözülmesi halinde
daha fazla şeyler kazandırabileceğimizi ortaya koyacağımıza
inanıyoruz.
Bunun için eczacılık fakültelerine standart getirilmesi, fakültelerin
birleştirilmesi gibi teknik çalışmaları da yaparak ülke yöneticilerinin ve sektör paydaşlarının önüne koyacağız.
• Eczane personeli olarak eczanede sigortalı çalışan diğer
eczacılar mesul müdür yetkisine sahip olmalıdır.
Eczanede çalışan eczacılar il sağlık müdürlüklerine ve SGK’ya
bildirilerek, her birinin attığı imzalar mesul müdür gibi geçerli
sayılmalıdır.
• Eczacı istihdam eden eczanelere sigorta ve vergi desteği.
Ülkemizde “nitelikli eleman desteği” adı altında birçok müesseseye ekonomik destek sunulmaktadır. Daha nitelikli ilaç hizmeti
için eczanelerde daha çok eczacı bulunması ülkemiz için büyük
bir kazanımdır. Eczacı istihdam eden eczanelere sigorta ve vergi
indirimleriyle ekonomik olarak destek olunması eczacı
istihdamını önemli ölçüde arttıracaktır.