info@yenideneczacilik.com
Yeniden Eczacılık Platformu > Researches > GÜVENİLİR VE ŞEFFAF YÖNETİM

GÜVENİLİR VE ŞEFFAF YÖNETİM

Oda yönetimlerinin kaliteli ve etkili yönetim sergilemelerinde
meslektaşlarının katılımı en büyük güçtür. Bu gücü harekete
geçirmek için güven duyulan bir yönetim olabilmek ve tüm
faaliyetlerini şeaf ve adil yürütebilmek temel şarttır.

GÜVENILIR-VE-SEFFAF-YÖNETIM

Güvenilir ve şeaf bir yönetim sergileyebilmek için;
• Oda Meclisi.
Seçime katılan gruplar ve eczacı STK’ların katılımıyla oda meclisi
kuracağız. Bu meclis 3 ayda bir toplanarak mesleğimizle ilgili
kararlar alacak; alınan kararlar yönetimimiz tarafından hayata
geçirilecek, diğer paydaşlarla ilgili olan kararlar, ilgili kurum ve
sektör paydaşları nezdinde takip edilecektir..
• Aylık bilgilendirme toplantıları.
Her ay oda merkezinde isteyen meslektaşlarımızın katılabileceği,
aylık faaliyetlerimizin meslektaşlarımıza sunulduğu aylık
toplantılar yapacağız, mali verileri aylık olarak mail yoluyla
üyelerimize bildireceğiz.
• Bölge temsilcileri.
Seçilen bölge temsilcileri odanın tek yetkili bölge temsilcisi
olacaktır. Başlarına bir bölge temsilcisi atamayacağız. Bölgelerde
iki üyeden oluşan bölge yönetimleri olacak; eğitim, bilgilendirme
ve kaynaşma amaçlı bölge toplantılarının, bölge yönetimleri
tarafından, 3 ayda bir yapılmasını oda yönetimi olarak koordine
edeceğiz.
• Şeffaf nöbet çizelgesi.
Nöbet çizelgelerinin bölge yönetimleri tarafından yapılması
sağlanacak, adil ve şeaf bir nöbet çizelgesi oluşturulmasına
azami düzeyde özen gösterilecektir. Nöbet çizelgesi yapılırken
eczaneler arası mesafe mutlaka dikkate alınacaktır.